ראשי > פתרונות אנרגיה > המשרד להגנת הסביבה: בעשור הקרוב מרבית בתי הספר ייבנו בבנייה ירוקה

המשרד להגנת הסביבה: בעשור הקרוב מרבית בתי הספר ייבנו בבנייה ירוקה

לפי הערכת המשרד, השינוי הגדול יגיע בזכות הכדאיות הכלכלית למשק ולרשויות, והיתרונות לתלמידים ולצוות המורים

מתוך: אתר תשתיות.
המשרד להגנת הסביבה: בעשור הקרוב מרבית בתי הספר ייבנו בבנייה ירוקה

מחקר חדש שנערך עבור המשרד להגנת הסביבה על-ידי אוניברסיטת חיפה מראה כי בנייה ירוקה של בתי ספר עולה כ-5% יותר, אך מחזירה את ההשקעה בתוך עשור. המשרד מתמקד במספר יוזמות לבניית בתי ספר בבנייה ירוקה, בעיר חריש וברשויות מקומיות נוספות, ובנוסף פועל בשיתוף משרד החינוך לקידום הקמת 10 בתי ספר חדשניים בבנייה ירוקה בשנים עד סוף 2018

רן אברהם, מנהל תחום בנייה ירוקה במשרד להגנת הסביבה, מציין כי המשרד מזהה מגמה של התמקצעות וירידה בעלויות המושקעות ברכיבי הבנייה הירוקה ובדרישות הרשויות המקומיות. לאור זאת, ובשל הכדאיות הכלכלית למשק וליזמים, המשרד להגנת הסביבה מעריך כי בעשור הקרוב מרבית בתי הספר ייבנו בבנייה ירוקה – זאת לעומת כעשרה בתי ספר שנבנו עד היום בבנייה ירוקה. "עד היום הושלמה בנייתם עשרה מוסדות חינוך בבנייה ירוקה, הכוללים גני ילדים, בתי ספר ומוסדות להשכלה גבוהה, ועוד כמה עשרות מצויים בשלבי תכנון ובנייה. אנחנו פועלים להרחיב את המגמה", אומר אברהם.

כיום תומך המשרד במספר יוזמות לבניית בתי ספר בבנייה ירוקה, בעיר חריש וברשויות מקומיות נוספות. בנוסף פועל המשרד בשיתוף מנהל הפיתוח במשרד החינוך לקידום הקמתם של 10 בתי ספר חדשניים בבנייה ירוקה. (להערכת המשרד בנייתם תחל במהלך 2018 ) המשרד אף תומך בהסמכות של בתי ספר ירוקים, המשלבים חינוך סביבתי בתוכניות הלימוד ובפעילות והתנהלות בית הספר.

מממצאי מחקר חדש בנושא "כדאיות כלכלית של יישום בנייה ירוקה בבתי-ספר בישראל" שהזמין המשרד להגנת הסביבה על-ידי לשכת המדענית הראשית, ד"ר סיניה נתניהו, ושנערך על-ידי המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, בהובלת פרופ' אופירה אילון, עולה כי תוספת העלות כתוצאה מבנייה ירוקה בבתי ספר נאמדת בכ-7.5% מעלויות הבנייה וכ-4% מהעלויות הכוללות של הפרויקט – שהם כמיליון שקל. המחקר התבסס על ניתוח עלויות מפרויקטים בבנייה ירוקה בישראל אשר בנייתם הושלמה בשנים האחרונות.

במקביל לבחינת העלויות, נבחנו גם התועלות הישירות, העקיפות והחיצוניות, שמקורן בבנייה ירוקה של בתי ספר. החוקרים התמקדו באומדן התועלות הנובעות מחיסכון בחשמל, מים ופליטות מזהמים. נמצא, כי התועלות הכוללות השנתיות הנובעות מבניה של בית ספר בבנייה ירוקה נאמדות ב-96,750 שקל בממוצע במחירי 2016. רבע מסכום זה מקורו בחיסכון בעלויות חיצוניות של ייצור חשמל ומים.

בחינת הכדאיות לחברה הנובעת מבניה 'ירוקה' של בתי ספר נעשתה באמצעות ניתוח עלות-תועלת. התרחיש הבסיסי, המתבסס על מחירי חשמל ומים ריאליים וקבועים, ועל ריבית ריאלית אפסית, מצביע על הגעה לנקודת איזון והחזר השקעה לאחר כעשור, עם תועלת נקייה של כמיליון שקל (במחירי 2016) לאחר 20 שנה.

יש לציין, כי אומדן התועלות גבוה אף יותר שכן קיימות תועלות נוספות בגין עליית הפריון של מורים ותלמידים; תועלות בריאותיות; חיסכון בעלויות תחזוקה של מערכות ירוקות. אומדן כספי של תועלות אלו חרג מעבר להיקפו של המחקר הנוכחי, אולם מחקרים מהעולם מכמתים תועלת זו ב-1%-1.5% בגין תוספת פיריון ותועלת בריאותית בקרב עובדים במבנים ירוקים, המהווה כ-2,200 שקל בשנה לעובד במונחים ישראליים.

לדברי אברהם, לצורך הדוגמה, בבית ספר המונה צוות של 60 עובדים נאמדת התועלת בכ-130 אלף שקל לשנה. בחינה כוללת של התועלות מחזקת את ממצאי המחקר ומצביעה על כדאיות ההשקעה בבניית בתי ספר בהתאם לתקן הישראלי לבנייה ירוקה (5281).

בתמונה: בית ספר רקפות, עיריית קריית ביאליק. אדריכלות: קנפו קלימור אדריכלים; צילום: אלעד גונן

שיתוף באמצעות:
יצירת קשר
שינוי גודל גופנים